123456789

Claim 2,5 miljard dreigt voor ING

De Stentor – 5 februari 2015

AMSTERDAM – De ING Bank krijgt een claim van 2,5 miljard euro aan de broek in de zogeheten woekerpolisaffaire. ING heeft als adviseur en tussenpersoon opgetreden bij de verkoop van 250.000 woekerpolissen van Nationale Nederlanden. Om die reden is ING aansprakelijk voor de schade die polishouders hebben opgelopen.

Dat zegt advocaat Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Woekerpolisproces. De woekerpolis van Nationale Nederlanden werd volgens Lijesen standaard verkocht bij een hypotheek die bij de Postbank (tot begin 2009 een aparte dochter van ING Bank) werd afgesloten. Volgens de advocaat leidt ‘het aanbieden en adviseren van dergelijke financiële producten tot een bijzondere zorgplicht’. Lijesen berekent de claim op ten minste 10.000 euro per polis, waardoor de schade voor ING kan oplopen tot 2,5 miljard euro. Hij rekent het ING ook zwaar aan dat de bank tekortschiet bij het gratis hersteladvies waar klanten met een dergelijke beleggingspolis recht op hebben. ING reageerde gisteren niet op vragen.

Of de claim van Woekerpolisproces slaagt, is afhankelijk van de uitspraak die het Europese Hof van Justitie doet in de procedure tegen Nationale Nederlanden. De verwachting van advocaat Dries Beljon van de Stichting Woekerpolisproces is dat het Europese Hof binnenkort zal uitspreken dat Nationale Nederlanden niet voldaan heeft aan de informatieplicht bij de verkoop van woekerpolissen.

De zaak is aanhangig gemaakt door de Nederlander Huub van Leeuwen die in 2008 ontdekte dat zijn in 2000 afgesloten woekerpolis veel minder op zou brengen dan Nationale Nederlanden hem had voorgespiegeld. Pas achteraf was het Van Leeuwen duidelijk geworden dat 60 procent van zijn maandelijkse premie-inleg niet voor belegging werd gebruikt, waardoor het eindkapitaal aanzienlijk lager uit zou vallen. Nationale Nederlanden gebruikte de premie grotendeels voor de dekking van andere kosten. In het vorig jaar juni uitgebrachte advies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie, Eleanor Sharpston, heeft ING ten onrechte verzuimd Van Leeuwen vóór sluiting van de polis in te lichten over het feit dat een groot deel van de premie niet werd belegd. Had Van Leeuwen dat geweten, aldus Sharpston, dan was hij mogelijk tot de conclusie gekomen dat deze polis voor hem ongeschikt was, of had hij de polis met soortgelijke producten kunnen vergelijken.

In het vorig jaar juni uitgebrachte advies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie, Eleanor Sharpston, heeft ING ten onrechte verzuimd Van Leeuwen vóór sluiting van de polis in te lichten over het feit dat een groot deel van de premie niet werd belegd. Had Van Leeuwen dat geweten, aldus Sharpston, dan was hij mogelijk tot de conclusie gekomen dat deze polis voor hem ongeschikt was, of had hij de polis met soortgelijke producten kunnen vergelijken.

Volgens Beljon wordt het advies van de advocaat-generaal doorgaans overgenomen door het Europese Hof. Beljon kijkt reikhalzend uit naar het vonnis. Dat geldt ook voor alle verkopers en eigenaren van soortgelijke woekerpolissen waarin in veel gevallen vooraf geen inzicht werd verschaft over kosten die werden ingehouden voordat een deel van de premie werd belegd. Honderdduizenden huishoudens in Nederland hebben een of meerdere woekerpolissen waarvan de uitkering ver bij de prognose achterblijft. Claimadvocaten staan klaar voor massaclaims. Ook Beljon stelt Nationale Nederlanden een groepsclaim in het vooruitzicht als de verzekeraar verliest bij het Europese Hof van Justitie.

 

CHRIS VAN ALEM – Bron: De Stentor

Woekerpolis bij het Europees Hof

Dries Beljon was te gast bij Tros Radar om uitleg te geven over de procedure die hij met oud-collega Peter Boeken voert bij het Europese Hof van Justitie.

Iedereen houdt de adem in voor de uitspraak van het Europees Hof over Nederlandse woekerpolissen. Zelfs het klachteninstituut Kifid heeft alle zaken stilgelegd. Het Europees Hof geeft namelijk antwoord op de vraag of de consument voldoende advies heeft gekregen over het gebruik van premie voor andere doeleinden. Deze kwestie is voor elke woekerpolis interessant, er zijn immers veel meer kosten ingehouden van de premie dan vooraf werd gemeld. Welke consequenties heeft deze zaak?

Het begint allemaal in 2006. Het woord ‘woekerpolisaffaire’ wordt in november van dat jaar door Radar geïntroduceerd. Het gaat hierbij om de aanbieders van beleggingsverzekeraars, die nooit duidelijk aan hun klanten hebben verteld hoeveel kosten er worden ingehouden.

Vrijwel alle verzekeraars hebben jarenlang gemiddeld 40 procent ingehouden op de inleg van de klant. Gemiddeld, dat kan dus ook veel meer zijn. Waren klanten hiervan van tevoren op de hoogte, dan hadden ze dergelijke verzekeringen wellicht niet afgesloten.

Compromis en compensatie

Advocaten staan op om klanten te helpen. Er worden stichtingen gevormd, waar gedupeerde woekerpolisbezitters zich kunnen aansluiten. Na twee jaar overleg met de verzekeraars wordt een compromis gesloten: vanaf dat moment mag er nog maar 3,5 procent kosten per jaar ingehouden worden.

Er komt een compensatieregeling op aanbeveling van Jan Wolter Wabeke, de toenmalig Ombudsman Financiële Dienstverlening, gebaseerd op deze nieuwe norm voor ingehouden kosten. De compensatieregeling blijkt niet toereikend: tijdens de gehele looptijd mogen nog steeds heel veel kosten ingehouden worden.

Loze beloftes

Ondertussen laten rechtszaken zien dat het verzwijgen van de hoge ingehouden kosten onrechtmatig is. Verzekeraars doen beloftes voor de toekomst. Over reparaties van de polissen. Of over het gratis verstrekking van een beter product.

Minister de Jager van Financiën laat dit vastleggen in het zogenaamde flankerend beleid. Alle klanten met een woekerpolis kunnen gratis overstappen naar een beter product en de verzekeraars moeten ze hierbij helpen. Alle beloftes ten spijt, de praktijk blijkt weerbarstiger.

Recht halen

Gedupeerden grijpen naar andere middelen om hun recht te halen. Het klachteninstituut Financiële diensten (Kifid) word overspoeld met zaken. Gedupeerden starten rechtszaken en treffen schikkingen, waarbij ze tot honderd keer meer gecompenseerd krijgen dan de verzekeraars ze met een compensatieregeling bieden.

Nationale Nederlanden en het Europees Hof

En toen was er die ene zaak tegen Nationale Nederlanden. Een zaak waarbij een gedupeerde in 2008 naar de rechter in Rotterdam stapte, omdat bij zijn woekerpolis meer dan 60 procent aan kosten werd ingehouden. Kosten die bij het afsluiten van het product nooit duidelijk zijn overlegd. Een zaak waarbij het op een zeker moment draaide om de zogenaamde ‘open normen’ van verzekeraars, zoals zorgplicht. Deze plicht legt financiële dienstverleners op dat zij in het belang van de klant moeten handelen.

Rechters in Nederland zijn over het algemeen van mening dat verzekeraars in het kader van deze zorgplicht meer inzicht in de kosten hadden moeten verschaffen. Nationale Nederlanden is van mening dat ze aan de verplichting tot informatieverstrekking had voldaan. Om hier meer duidelijkheid over te verschaffen, worden vragen hierover, mede op verzoek van NN, gesteld aan het Europees Hof.

Advies advocaat-generaal

Nadat een zaak voor het Europees Hof heeft gediend, geeft de advocaat-generaal een advies uit. Dit advies is een voorzet op de uiteindelijke uitspraak. Het advies wordt in 80 procent van de gevallen gevolgd. Opvallend is dat de advocaat-generaal zich nogal stevig uitliet in deze zaak. De advocaat-generaal slaat eigenlijk de vraag over de zorgplicht over. Ze zegt dat verzekeraars, gebaseerd op grond van de Europese verzekeringsrichtlijn uit 1992, aan potentiële klanten sowieso hadden moeten vertellen welke kosten er worden ingehouden. En dat is nu precies waar het om draait in de hele woekerpolisaffaire.

Nationale Nederlanden heeft zelf meegewerkt aan deze uitspraak omdat ze duidelijkheid wil over de open normen. De uitspraak van de advocaat-generaal is heel duidelijk. Desalniettemin is Nationale Nederlanden van mening dat de vraag is in hoeverre de uitspraak van toepassing is in Nederlandse procedures. De uitspraak is immers een uitleg van Europese regelgeving. Dat de uitspraak belangrijk is, blijkt wel uit het besluit van het Kifid om alle uitspraken over beleggingsverzekeringen op te schorten, in afwachting van de uitspraak.

Invloed

Het is nu wachten op de uitspraak en welke invloed deze heeft op de woekerpolisaffaire. Hoelang de uitspraak op zich laat wachten is gissen, maar dat er een volgende stap genomen wordt is duidelijk. In de studio zijn Mr. Dries Beljon, advocaat in de zaak bij het Europees Hof en Marijke Clerx, voorzitter van de Stichting Allianz DINPlan Dupe, samen met Mr. Adri Kranenburg, advocaat van de stichting. Hun uitspraak bij het Kifid ligt stil, zolang de zaak bij het Hof loopt.