123456789

Dries Beljon was te gast bij Tros Radar om uitleg te geven over de procedure die hij met oud-collega Peter Boeken voert bij het Europese Hof van Justitie.

Iedereen houdt de adem in voor de uitspraak van het Europees Hof over Nederlandse woekerpolissen. Zelfs het klachteninstituut Kifid heeft alle zaken stilgelegd. Het Europees Hof geeft namelijk antwoord op de vraag of de consument voldoende advies heeft gekregen over het gebruik van premie voor andere doeleinden. Deze kwestie is voor elke woekerpolis interessant, er zijn immers veel meer kosten ingehouden van de premie dan vooraf werd gemeld. Welke consequenties heeft deze zaak?

Het begint allemaal in 2006. Het woord ‘woekerpolisaffaire’ wordt in november van dat jaar door Radar geïntroduceerd. Het gaat hierbij om de aanbieders van beleggingsverzekeraars, die nooit duidelijk aan hun klanten hebben verteld hoeveel kosten er worden ingehouden.

Vrijwel alle verzekeraars hebben jarenlang gemiddeld 40 procent ingehouden op de inleg van de klant. Gemiddeld, dat kan dus ook veel meer zijn. Waren klanten hiervan van tevoren op de hoogte, dan hadden ze dergelijke verzekeringen wellicht niet afgesloten.

Compromis en compensatie

Advocaten staan op om klanten te helpen. Er worden stichtingen gevormd, waar gedupeerde woekerpolisbezitters zich kunnen aansluiten. Na twee jaar overleg met de verzekeraars wordt een compromis gesloten: vanaf dat moment mag er nog maar 3,5 procent kosten per jaar ingehouden worden.

Er komt een compensatieregeling op aanbeveling van Jan Wolter Wabeke, de toenmalig Ombudsman Financiële Dienstverlening, gebaseerd op deze nieuwe norm voor ingehouden kosten. De compensatieregeling blijkt niet toereikend: tijdens de gehele looptijd mogen nog steeds heel veel kosten ingehouden worden.

Loze beloftes

Ondertussen laten rechtszaken zien dat het verzwijgen van de hoge ingehouden kosten onrechtmatig is. Verzekeraars doen beloftes voor de toekomst. Over reparaties van de polissen. Of over het gratis verstrekking van een beter product.

Minister de Jager van Financiën laat dit vastleggen in het zogenaamde flankerend beleid. Alle klanten met een woekerpolis kunnen gratis overstappen naar een beter product en de verzekeraars moeten ze hierbij helpen. Alle beloftes ten spijt, de praktijk blijkt weerbarstiger.

Recht halen

Gedupeerden grijpen naar andere middelen om hun recht te halen. Het klachteninstituut Financiële diensten (Kifid) word overspoeld met zaken. Gedupeerden starten rechtszaken en treffen schikkingen, waarbij ze tot honderd keer meer gecompenseerd krijgen dan de verzekeraars ze met een compensatieregeling bieden.

Nationale Nederlanden en het Europees Hof

En toen was er die ene zaak tegen Nationale Nederlanden. Een zaak waarbij een gedupeerde in 2008 naar de rechter in Rotterdam stapte, omdat bij zijn woekerpolis meer dan 60 procent aan kosten werd ingehouden. Kosten die bij het afsluiten van het product nooit duidelijk zijn overlegd. Een zaak waarbij het op een zeker moment draaide om de zogenaamde ‘open normen’ van verzekeraars, zoals zorgplicht. Deze plicht legt financiële dienstverleners op dat zij in het belang van de klant moeten handelen.

Rechters in Nederland zijn over het algemeen van mening dat verzekeraars in het kader van deze zorgplicht meer inzicht in de kosten hadden moeten verschaffen. Nationale Nederlanden is van mening dat ze aan de verplichting tot informatieverstrekking had voldaan. Om hier meer duidelijkheid over te verschaffen, worden vragen hierover, mede op verzoek van NN, gesteld aan het Europees Hof.

Advies advocaat-generaal

Nadat een zaak voor het Europees Hof heeft gediend, geeft de advocaat-generaal een advies uit. Dit advies is een voorzet op de uiteindelijke uitspraak. Het advies wordt in 80 procent van de gevallen gevolgd. Opvallend is dat de advocaat-generaal zich nogal stevig uitliet in deze zaak. De advocaat-generaal slaat eigenlijk de vraag over de zorgplicht over. Ze zegt dat verzekeraars, gebaseerd op grond van de Europese verzekeringsrichtlijn uit 1992, aan potentiële klanten sowieso hadden moeten vertellen welke kosten er worden ingehouden. En dat is nu precies waar het om draait in de hele woekerpolisaffaire.

Nationale Nederlanden heeft zelf meegewerkt aan deze uitspraak omdat ze duidelijkheid wil over de open normen. De uitspraak van de advocaat-generaal is heel duidelijk. Desalniettemin is Nationale Nederlanden van mening dat de vraag is in hoeverre de uitspraak van toepassing is in Nederlandse procedures. De uitspraak is immers een uitleg van Europese regelgeving. Dat de uitspraak belangrijk is, blijkt wel uit het besluit van het Kifid om alle uitspraken over beleggingsverzekeringen op te schorten, in afwachting van de uitspraak.

Invloed

Het is nu wachten op de uitspraak en welke invloed deze heeft op de woekerpolisaffaire. Hoelang de uitspraak op zich laat wachten is gissen, maar dat er een volgende stap genomen wordt is duidelijk. In de studio zijn Mr. Dries Beljon, advocaat in de zaak bij het Europees Hof en Marijke Clerx, voorzitter van de Stichting Allianz DINPlan Dupe, samen met Mr. Adri Kranenburg, advocaat van de stichting. Hun uitspraak bij het Kifid ligt stil, zolang de zaak bij het Hof loopt.

Related Posts

Leave Your Comment