123456789

Amweb – 29 apr 2015

Volgens Dries Beljon, advocaat van polishouder Van Leeuwen in de woekerpoliszaak tegen NN, is de uitspraak van het EU-hof een belangrijke slag voor gedupeerden. Dat het scherpe advies van de advocaat-generaal niet werd overgenomen, lag volgens Beljon in de lijn der verwachting.

Dries Beljon: ‘Slag gewonnen, maar niet de oorlog’

“De advocaat-generaal was extreem fel in haar advies”, vertelde Beljon aan am: vanuit Luxemburg. “We hadden al de verwachting dat de uitspraak genuanceerder zou zijn.” Maar dat neemt niet weg dat het volgens Beljon een voor woekerpolishouders gunstige uitspraak is. “Het hof stelt duidelijk dat er een plicht is om goed te informeren, het is aan de Nederlandse rechter om te oordelen hoe dat ingevuld moet worden.”

Belangrijk daarin is dat het hof erop wijst dat het voor dat oordeel niet uitmaakt of het gaat om de precieze nationale regels of de open normen. Verzekeraars gingen altijd uit van de precieze regels, maar ook de open normen mogen meegenomen worden. Het hof wees specifiek op de eisen van redelijkheid en billijkheid die daarin opgenomen staan. Beljon: “Het is uniek dat daar zo de nadruk op wordt gelegd. Verzekeraars hebben niet meer het argument dat ze niet meer hoefden te doen dan exact benoemd werd in de RIAV. Het zou te mooi zijn geweest om waar te zijn als het advies van de advocaat-generaal één op één overgenomen zou worden. We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog nog niet. Deze zaak van Van Leeuwen zal snel tot een einde komen, maar daarna gaan we door met de collectieve woekerpolisprocedures.”

Leon Brandsema – Bron: Amweb

Related Posts

Leave Your Comment