123456789

Amweb – 29 maart 2016

Kifid heeft vanochtend bekend gemaakt dat verzekeraar Nationale-Nederlanden alsnog over de brug moet komen. De verzekeraar moet de eerste kosten van een beleggingsverzekering vergoeden en daarnaast een hogere vergoeding geven voor het hefboom- en inteereffect. NN heeft kort daarna laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van Kifid. Toch zijn er nog genoeg blije gezichten.

Blije gezichten bij Ab Flipse, Dries Beljon en Bart Combée na Kifid-uitspraak

Ab Flipse, voorzitter van de vereniging Woekerpolis.nl, laat amweb weten positief gestemd te zijn door de uitspraak van Kifid. “Wij zijn blij met de uitspraak. Hij is in mijn ogen ook terecht. De uitspraak geeft houvast aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Deze uitspraak zorgt in mijn ogen toch weer voor een beetje licht aan het eind van de tunnel. Daarnaast zorgt de uitspraak van Kifid ervoor dat ons dossier voor de collectieve procedure, die later dit jaar voor de rechter komt in Rotterdam, nog steviger wordt.”

Vereniging Woekerpolis.nl heeft hulp ingeroepen van vooraanstaande professoren aan twee universiteiten. Prof. mr. Willem van Boom van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van woekerpolisvoorwaarden. Uit zijn rapportage blijkt dat veel bepalingen voor de gemiddelde consument niet duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd en moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Dr. Auke Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het hefboomeffect en de compensaties die verzekeraars hiervoor hebben gegeven. Flipse: “Uit zijn rapport blijkt dat het werkelijke hefboomeffect veel groter is dan door verzekeraars is berekend. Beide rapporten worden in de procedures ingebracht.”

Mooie uitspraak
Dries Beljon, advocaat in de Van Leeuwenzaak, is blij met de uitspraak. “Dit is zeker een mooie uitspraak en in lijn met hetgeen wij bij het Europese Hof hebben betoogd. Conform ook onze verwachtingen”, vertelt de advocaat tegen amweb. “De kosten die vooraf niet zijn gemeld, hadden -aldus ook het KiFiD- niet mogen worden ingehouden. De consument had vooraf alle informatie moeten krijgen die nodig of noodzakelijk is om een goed geïnformeerd besluit te kunnen nemen. Dit zodat hij het product kan kiezen wat het beste bij hem past. In de zaak van vandaag is -conform het verzoek- geoordeeld dat te weinig informatie is verstrekt over de zogenoemde eerste kosten en het hefboom- en inteereffect. Als we de lijn van Luxemburg (lees: van het Europese Hof) verder doortrekken, en dat lijkt het KiFiD hier ook te willen doen, zou het nog verder moeten kunnen gaan. Namelijk dat ook andere vooraf niet vermelde kosten, zoals de kosten voor het intermediair, overlijdensrisicodekking et cetera. Deze kosten werden namelijk veelal ook niet vermeld in de vooraf verstrekte informatie en moeten dan ook als onverschuldigd terug betaald worden.”

Consumentenbond
Bart Combée, directeur Consumentenbond, laat weten dat het een heel belangrijke uitspraak is die de weg baant voor andere gedupeerden met een woekerpolis. “Het maakt duidelijk dat de bestaande compensatieregeling van Nationale-Nederlanden niet voldoet. Samen met Wakkerpolis eisen wij van Nationale-Nederlanden dat ook andere klanten snel een passende tegemoetkoming krijgen.” Volgens een schatting van Wakkerpolis leidt het vonnis ertoe dat NN de klant in kwestie zo’n € 15.000 extra compensatie moet betalen, bovenop de in de collectieve compensatieregeling toegezegde € 1500.

Lars van Bergen – Bron: Amweb

Related Posts

Leave Your Comment