123456789

Beurs.nl – 28 oktober 2015

 

Nationale-Nederlanden heeft het proefproces over een woekerpolis van een klant, waar het Europese Hof in april een voor de verzekeraar opvallend ongunstige uitspraak in deed, stil laten leggen zonder een eindvonnis af te wachten, meldt het Financieele Dagblad.

NN had de slepende procedure zelf aanhangig gemaakt bij de Europese rechter, om juridische duidelijkheid te krijgen in de zaak.
Door het onverwachte stopzetten van de zaak loopt de jurisprudentie in het woekerpolisdossier vertraging op, stelt de krant.
Volgens het FD is de klant, de heer Van Leeuwen, nu afgekocht met een schikking voor een onbekend bedrag. De advocaat van Van Leeuwen, Dries Beljon, betreurt dat zijn klant de zaak heeft geschikt met NN, omdat hij een heldere jurisprudentie goed had kunnen gebruiken in zijn samenwerking met het collectief Woekerpolisproces, meldt het FD.

In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat een Nederlandse rechter mag verlangen dat een verzekeraar belangrijke informatie aan zijn klant verstrekt, ook als die informatieplicht niet expliciet blijkt uit Europese richtlijnen.
Die informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn en nodig voor een goed begrip van het verzekeringsproduct bij de klant. Ook moet de gevraagde informatie zodanig zijn dat de verzekeraar vooraf had kunnen voorspellen dat de klant die nodig zou hebben. De Europese rechter stelde dat een verzekeraar dat zelf het beste kan beoordelen, ervan uitgaande dat deze zijn eigen producten begrijpt.

NN Groep claimde in eerste instantie dat de uitspraak van de Europese rechter haar standpunt bevestigde, dat een verzekeraar alleen hoeft te voldoen aan informatieverplichtingen die nauwkeurig zijn omschreven in het Nederlandse recht. Die positieve lezing werd in grote lijnen door de meeste Nederlandse kranten overgenomen.

Volgens de journalistieke website Follow The Money was de uitspraak bij nadere beschouwing veel minder gunstig. De verzekeraar zou in een cruciale passage de woorden ‘informatie’ en ‘informatieverplichting’ door elkaar hebben gehaald.

 

Archie van Riemsdijk – Bron: Beurs.nl

Related Posts

Leave Your Comment