123456789

Joop – 29 april 2015

 

Nederlandse rechter zal zich opnieuw over woekerpolissen Nationale Nederlanden moeten buigen … Consumentenbond houdt schade op tenminste 3 miljard euro voor de verzekeraar

De strijd rond woekerpolissen is nog niet gestreden. Het Europese Hof van Justitie stelde woensdag dat het aan de Nederlandse rechters is welke informatie de verzekeraars vooraf aan hun klanten hadden moeten vertrekken toen zij hun beleggingspolissen afsloten maar het is aan de Nederlandse rechter om een definitieve uitspraak in de zaak te doen. De uitspraak betekent een voorlopig verlies voor NN (voorheen Nationale Nederlanden) en een opsteker voor de gedupeerden die nu kosten aan het betalen zijn waarvan zij niet op de hoogte werden gebracht. De verzekeraar verdedigde haar beleid door te stellen dat het niet wettelijk verplicht is om om de informatie te verstrekken. NRC en Zembla berichten vrijdag over de uitspraak.

NRCschrijft:

Er zit echter wel een limiet aan de hoeveelheid informatie die redelijkerwijs van verzekeraars mag worden verwacht, vindt het hof. Een verzekeraar moet namelijk met “voldoende mate van voorspelbaarheid” kunnen vaststellen welke informatie hij met klanten moet delen. Waar die grens precies ligt, moet de nationale rechter ook zelf bepalen.

Inzet van het conflict is de verzekering Flexibel Verzekerd, een woekerpolis. Het EU-hof stelt dat er fatsoensregels kunnen gelden maar heeft daarbij wel een kanttekening: de verzekeraar moet met een voldoende mate van voorspelbaarheid kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken. Feitelijk betekent dit dat het weer aan de Nederlandse rechter is om te bepalen of NN ook in dit geval meer had moeten doen.

Raadsman Dries Beljon:

Het gaat niet meer om een achteraf bepaald maximum aan kosten dat je als verzekeraar in rekening mag brengen. Nee, de verzekeraars hadden simpelweg moeten vertellen welke kosten er werden ingehouden. De polishouder had vooraf volledig geïnformeerd moeten worden.

Ook de Consumentenbond reageert positief op de uitspraak.

Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht. (..) Het Hof oordeelt dat Nationale-Nederlanden zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het klachteninstituut Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden.

De Consumentenbond wil samen met claimbedrijf Wakkerpolis dat NN de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent ‘maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden’.

NN heeft in totaal 500.000 polissen verkocht die volgens het claimbedrijf in aanmerking komen voor extra compensatie. Dat zou neerkomen op een totale schade van tenminste 3 miljard euro. Eerder dit jaar maakte het Vara-programma Zembla een uitzending over Nederlanders die opgescheept zitten met een woekerpolis.

 

Bron: Joop.nl

Related Posts

Leave Your Comment