123456789

Uitspraak EU-hof woekerpolis niet eenduidig

Zembla – 29 april 2015

 

De strijd rond de woekerpolissen is nog niet ten einde. Een langverwachte uitspraak van het Europees Hof van Justitie bracht vandaag niet de eenduidigheid waarop was gehoopt. Het EU-hof stelde dat het aan Nederlandse rechters is welke informatie de verzekeraars vooraf hadden moeten geven aan hun klanten bij het afsluiten van beleggingspolissen.

De zaak draaide om een klacht van een Nederlander die stelde dat Nationale-Nederlanden (NN) hem te weinig informatie heeft gegeven bij het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, een zogeheten woekerpolis. NN benadrukte dat het zich altijd heeft gehouden aan de Europese regels voor levensverzekeringen, maar de klager meende dat er in Nederland ook zo iets is als goed fatsoen en zorgplicht. De Nederlandse rechter vroeg aan het Europees Hof van Justitie of die ongeschreven regels ook hier van toepassing zijn.

Het EU-hof stelt nu dat deze regels ook kunnen gelden. Met één kanttekening: dat de verzekeraar wel met een voldoende mate van voorspelbaarheid moet kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken.

Het is nu aan een Nederlandse rechter om te bepalen of in dit geval Nationale-Nederlanden meer had moeten doen.

De uitspraak is minder vergaand dat het advies van een belangrijke adviseur bij het hof, dat doorgaans gevolgd wordt. De advocaat-generaal stelde vorig jaar dat een verzekeringsmaatschappij alle noodzakelijke informatie moet verstrekken.

‘Uitspraak Hof helpt gedupeerde polishouders’
De uitspraak die het Europese Hof in Luxemburg vandaag deed over woekerpolissen, helpt niet alleen polishouders van Nationale-Nederlanden (NN), maar ook gedupeerden bij alle andere verzekeraars. Dat stellen de advocaten verbonden aan de Stichting Woekerpolisproces, die de gedupeerde polishouder van NN in de zaak bijstaan.

 ‘Redelijkheid en billijkheid’
|De uitspraak is wel minder scherp dan het advies dat de advocaat-generaal vorig jaar aan het Hof uitbracht. Maar volgens de advocaten wijst het Hof er wel duidelijk op dat er een belangrijk rol is weggelegd voor de ‘redelijkheid en billijkheid’. Daarnaast zijn bepaalde richtlijnen volgens het Hof in het belang van consumentenbescherming opgesteld, constateren zij. ‘Hoe dat precies uitpakt is aan de rechter in Nederland.

De advocaten spreken van een uitspraak waar ‘verzekeraars feitelijk niet omheen kunnen’.

Het gaat niet meer om een achteraf bepaald maximum aan kosten dat je als verzekeraar in rekening mag brengen. Nee, de verzekeraars hadden simpelweg moeten vertellen welke kosten er werden ingehouden. De polishouder had vooraf volledig geïnformeerd moeten worden”, zo legt raadsman Dries Beljon het antwoord van het Hof uit op vragen die gesteld waren door de rechtbank Rotterdam.

Polishouders hadden dus geïnformeerd moeten worden waar hun geld heen ging, vult kantoorgenoot Peter Boeken aan. ‘Heeft men dit niet verteld, was men niet transparant, dan zat, of zit, men fout en is men schadeplichtig.

Consumentenbond positief over uitspraak Hof
De Consumentenbond reageert positief op de uitspraak die het Europese Hof in Luxemburg woensdag deed over woekerpolissen. Volgens de bond brengt de uitspraak extra compensatie voor gedupeerde klanten van verzekeraars een stuk dichterbij.

Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht‘, zegt Consumentenbond-directeur Bart Combée. ‘Het Hof oordeelt dat Nationale-Nederlanden zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het klachteninstituut Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden.

De Consumentenbond probeert samen met claimbedrijf Wakkerpolis hogere vergoedingen los te krijgen voor gedupeerde verzekeringsklanten. ‘We willen dat NN de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent, maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden‘, zegt Adriaan de Gier, advocaat van Wakkerpolis.

NN heeft in totaal circa 500.000 polissen verkocht die in aanmerking komen voor extra compensatie met een totale schade van tenminste 3 miljard euro, aldus De Gier.

Vereniging Woekerpolis
Ook de Vereniging Woekerpolis.nl, een andere claimorganisatie, is blij met de uitspraak. ‘Het Hof maakt korte metten met het standpunt dat verzekeraars op basis van Europese wetgeving geen informatie aan klanten mochten verstrekken‘, stelt voorzitter Ab Flipse. Hij verwacht dat er binnen een jaar meer duidelijkheid komt voor woekerpolisgedupeerden. De rechtbank Rotterdam heeft volgens hem namelijk in de collectieve procedure van zijn vereniging tegen NN laten weten binnen die termijn uitspraak te willen doen.

 

Bron: Zembla

Voorzichtig optimisme na woekerpolis-uitspraak EU-hof

Joop – 29 april 2015

 

Nederlandse rechter zal zich opnieuw over woekerpolissen Nationale Nederlanden moeten buigen … Consumentenbond houdt schade op tenminste 3 miljard euro voor de verzekeraar

De strijd rond woekerpolissen is nog niet gestreden. Het Europese Hof van Justitie stelde woensdag dat het aan de Nederlandse rechters is welke informatie de verzekeraars vooraf aan hun klanten hadden moeten vertrekken toen zij hun beleggingspolissen afsloten maar het is aan de Nederlandse rechter om een definitieve uitspraak in de zaak te doen. De uitspraak betekent een voorlopig verlies voor NN (voorheen Nationale Nederlanden) en een opsteker voor de gedupeerden die nu kosten aan het betalen zijn waarvan zij niet op de hoogte werden gebracht. De verzekeraar verdedigde haar beleid door te stellen dat het niet wettelijk verplicht is om om de informatie te verstrekken. NRC en Zembla berichten vrijdag over de uitspraak.

NRCschrijft:

Er zit echter wel een limiet aan de hoeveelheid informatie die redelijkerwijs van verzekeraars mag worden verwacht, vindt het hof. Een verzekeraar moet namelijk met “voldoende mate van voorspelbaarheid” kunnen vaststellen welke informatie hij met klanten moet delen. Waar die grens precies ligt, moet de nationale rechter ook zelf bepalen.

Inzet van het conflict is de verzekering Flexibel Verzekerd, een woekerpolis. Het EU-hof stelt dat er fatsoensregels kunnen gelden maar heeft daarbij wel een kanttekening: de verzekeraar moet met een voldoende mate van voorspelbaarheid kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken. Feitelijk betekent dit dat het weer aan de Nederlandse rechter is om te bepalen of NN ook in dit geval meer had moeten doen.

Raadsman Dries Beljon:

Het gaat niet meer om een achteraf bepaald maximum aan kosten dat je als verzekeraar in rekening mag brengen. Nee, de verzekeraars hadden simpelweg moeten vertellen welke kosten er werden ingehouden. De polishouder had vooraf volledig geïnformeerd moeten worden.

Ook de Consumentenbond reageert positief op de uitspraak.

Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht. (..) Het Hof oordeelt dat Nationale-Nederlanden zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het klachteninstituut Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden.

De Consumentenbond wil samen met claimbedrijf Wakkerpolis dat NN de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent ‘maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden’.

NN heeft in totaal 500.000 polissen verkocht die volgens het claimbedrijf in aanmerking komen voor extra compensatie. Dat zou neerkomen op een totale schade van tenminste 3 miljard euro. Eerder dit jaar maakte het Vara-programma Zembla een uitzending over Nederlanders die opgescheept zitten met een woekerpolis.

 

Bron: Joop.nl