123456789

Blije gezichten bij Ab Flipse, Dries Beljon en Bart Combée na Kifid-uitspraak

Amweb – 29 maart 2016

Kifid heeft vanochtend bekend gemaakt dat verzekeraar Nationale-Nederlanden alsnog over de brug moet komen. De verzekeraar moet de eerste kosten van een beleggingsverzekering vergoeden en daarnaast een hogere vergoeding geven voor het hefboom- en inteereffect. NN heeft kort daarna laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van Kifid. Toch zijn er nog genoeg blije gezichten.

Blije gezichten bij Ab Flipse, Dries Beljon en Bart Combée na Kifid-uitspraak

Ab Flipse, voorzitter van de vereniging Woekerpolis.nl, laat amweb weten positief gestemd te zijn door de uitspraak van Kifid. “Wij zijn blij met de uitspraak. Hij is in mijn ogen ook terecht. De uitspraak geeft houvast aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Deze uitspraak zorgt in mijn ogen toch weer voor een beetje licht aan het eind van de tunnel. Daarnaast zorgt de uitspraak van Kifid ervoor dat ons dossier voor de collectieve procedure, die later dit jaar voor de rechter komt in Rotterdam, nog steviger wordt.”

Vereniging Woekerpolis.nl heeft hulp ingeroepen van vooraanstaande professoren aan twee universiteiten. Prof. mr. Willem van Boom van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van woekerpolisvoorwaarden. Uit zijn rapportage blijkt dat veel bepalingen voor de gemiddelde consument niet duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd en moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Dr. Auke Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het hefboomeffect en de compensaties die verzekeraars hiervoor hebben gegeven. Flipse: “Uit zijn rapport blijkt dat het werkelijke hefboomeffect veel groter is dan door verzekeraars is berekend. Beide rapporten worden in de procedures ingebracht.”

Mooie uitspraak
Dries Beljon, advocaat in de Van Leeuwenzaak, is blij met de uitspraak. “Dit is zeker een mooie uitspraak en in lijn met hetgeen wij bij het Europese Hof hebben betoogd. Conform ook onze verwachtingen”, vertelt de advocaat tegen amweb. “De kosten die vooraf niet zijn gemeld, hadden -aldus ook het KiFiD- niet mogen worden ingehouden. De consument had vooraf alle informatie moeten krijgen die nodig of noodzakelijk is om een goed geïnformeerd besluit te kunnen nemen. Dit zodat hij het product kan kiezen wat het beste bij hem past. In de zaak van vandaag is -conform het verzoek- geoordeeld dat te weinig informatie is verstrekt over de zogenoemde eerste kosten en het hefboom- en inteereffect. Als we de lijn van Luxemburg (lees: van het Europese Hof) verder doortrekken, en dat lijkt het KiFiD hier ook te willen doen, zou het nog verder moeten kunnen gaan. Namelijk dat ook andere vooraf niet vermelde kosten, zoals de kosten voor het intermediair, overlijdensrisicodekking et cetera. Deze kosten werden namelijk veelal ook niet vermeld in de vooraf verstrekte informatie en moeten dan ook als onverschuldigd terug betaald worden.”

Consumentenbond
Bart Combée, directeur Consumentenbond, laat weten dat het een heel belangrijke uitspraak is die de weg baant voor andere gedupeerden met een woekerpolis. “Het maakt duidelijk dat de bestaande compensatieregeling van Nationale-Nederlanden niet voldoet. Samen met Wakkerpolis eisen wij van Nationale-Nederlanden dat ook andere klanten snel een passende tegemoetkoming krijgen.” Volgens een schatting van Wakkerpolis leidt het vonnis ertoe dat NN de klant in kwestie zo’n € 15.000 extra compensatie moet betalen, bovenop de in de collectieve compensatieregeling toegezegde € 1500.

Lars van Bergen – Bron: Amweb

Nationale Nederlanden staakt woekerpolisproces na ongunstige uitspraak

Beurs.nl – 28 oktober 2015

 

Nationale-Nederlanden heeft het proefproces over een woekerpolis van een klant, waar het Europese Hof in april een voor de verzekeraar opvallend ongunstige uitspraak in deed, stil laten leggen zonder een eindvonnis af te wachten, meldt het Financieele Dagblad.

NN had de slepende procedure zelf aanhangig gemaakt bij de Europese rechter, om juridische duidelijkheid te krijgen in de zaak.
Door het onverwachte stopzetten van de zaak loopt de jurisprudentie in het woekerpolisdossier vertraging op, stelt de krant.
Volgens het FD is de klant, de heer Van Leeuwen, nu afgekocht met een schikking voor een onbekend bedrag. De advocaat van Van Leeuwen, Dries Beljon, betreurt dat zijn klant de zaak heeft geschikt met NN, omdat hij een heldere jurisprudentie goed had kunnen gebruiken in zijn samenwerking met het collectief Woekerpolisproces, meldt het FD.

In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat een Nederlandse rechter mag verlangen dat een verzekeraar belangrijke informatie aan zijn klant verstrekt, ook als die informatieplicht niet expliciet blijkt uit Europese richtlijnen.
Die informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn en nodig voor een goed begrip van het verzekeringsproduct bij de klant. Ook moet de gevraagde informatie zodanig zijn dat de verzekeraar vooraf had kunnen voorspellen dat de klant die nodig zou hebben. De Europese rechter stelde dat een verzekeraar dat zelf het beste kan beoordelen, ervan uitgaande dat deze zijn eigen producten begrijpt.

NN Groep claimde in eerste instantie dat de uitspraak van de Europese rechter haar standpunt bevestigde, dat een verzekeraar alleen hoeft te voldoen aan informatieverplichtingen die nauwkeurig zijn omschreven in het Nederlandse recht. Die positieve lezing werd in grote lijnen door de meeste Nederlandse kranten overgenomen.

Volgens de journalistieke website Follow The Money was de uitspraak bij nadere beschouwing veel minder gunstig. De verzekeraar zou in een cruciale passage de woorden ‘informatie’ en ‘informatieverplichting’ door elkaar hebben gehaald.

 

Archie van Riemsdijk – Bron: Beurs.nl

NN kiest veilige weg in woekerpolisproces

NRC.nl – 28 oktober 2015

 

Door einde rechtszaak tussen klant en verzekeraar NN, blijft oordeel van rechter uit. Slecht nieuws voor gedupeerden.

Foto ANP

Het gaat waarschijnlijk nog langer duren voordat er juridische duidelijkheid komt over woekerpolissen. Moeten de aanbieders van de extreem dure beleggingsverzekeringen hun klanten compenseren of niet?

Nadat gisteren naar buiten kwam dat een rechtszaak tussen verzekeraar NN (het voormalige Nationale Nederlanden) en een particuliere klant wordt stopgezet, blijft die vraag onbeantwoord. Beide partijen trekken zich terug uit de zaak, waardoor een oordeel van de rechter uitblijft, alweer. Het is inmiddels acht jaar geleden dat de eerste woekerpolisprocessen begonnen. Tienduizenden mensen sloten zo’n polis af bij NN, honderdduizenden bij andere verzekeraars.

Dries Beljon, de advocaat van de particuliere klant die zich uit de zaak terugtrekt, zegt dat er een schikking is. NN spreekt dat tegen: volgens een woordvoerder was terugtrekking van beide partijen al langer afgesproken. „Het was nadrukkelijk bedoeld als proefproces, het is al van te voren afgesproken dat dit op een gegeven moment zou stoppen. Het is geen schikking achteraf.” Maar NN wil tegelijkertijd niet vertellen of er geld is betaald aan de particulier in ruil voor het stopzetten van de zaak. Dat wil advocaat Beljon ook niet doen.

‘Woekerpolis’ is de verzamelterm voor beleggingsverzekeringen waarbij de kosten hoger waren dan de opbrengsten. Na de aanschaf ervan, vanaf begin jaren 2000, bleven vele klanten zitten met schulden.

In april dit jaar deed een Europese rechter al een uitspraak in de NN-zaak, maar die uitspraak behoefde nog nadere invulling van de Rotterdamse rechter. Die uitleg had moeten leiden tot een definitief oordeel over de polissen van NN. Er lopen nog diverse andere rechtszaken in Nederland van particulieren, consumentenorganisaties en claimcollectieven tegen NN en andere aanbieders van de omstreden polissen. Ook die kunnen met de uitspraak van het Europees Hof van april dit jaar in de hand terecht bij de Rotterdamse rechter.

„Daarom denk ik niet dat er heel veel extra vertraging komt in de zaak”, aldus Beljon. Hij is ook advocaat van een van de claimcollectieven: Woekerpolisproces. Daarmee heeft hij in feite een dubbele pet op: in de zaak met de particulier trekt hij zich terug, terwijl een uitspraak in die zaak ook Woekerpolisproces had geholpen. „Natuurlijk had ik de zaak graag doorgezet. Maar mijn cliënt is blij met hoe het is gegaan, en dat is goed te verdedigen. Hij hoeft niet in zijn eentje door te gaan om de last van het collectief te dragen.”

Pieter Lijesen van de stichting Woekerpolisproces zegt dat de komende tijd ongeveer 25 individuele rechtszaken worden aangespannen, om op die manier zo snel mogelijk een oordeel van de rechter af te dwingen. „Maar voor je het weet ben je zo weer een jaar verder in dit soort zaken”, zegt Lijesen.

Redelijkheid en billijkheid

Gedupeerden hadden gehoopt dat deze zaak definitief duidelijkheid zou scheppen: voor NN-polishouders, maar ook in algemenere zin. De zaak draaide om de vraag of NN zich bij het verkopen van de polissen wel heeft gehouden aan de algemeen in Nederland geldende rechtsprincipes redelijkheid en billijkheid. Als NN die zogeheten ‘open normen’ heeft geschonden, zou het goed kunnen dat andere verzekeraars dat ook hebben gedaan. Dat zet de deur vervolgens open voor schadeclaims.

Gedupeerde woekerpolishouders lazen in het tussenvonnis van de Rotterdamse rechter eerder al dat het in elk geval niet redelijk en billijk van NN was om zijn verzekerden op te zadelen met producten waarvan de verzekeraar kon nagaan dat zij ongunstig waren voor de koper. NN bestreed dat en zocht het hogerop, bij het Europees Hof van Justitie.

Dit kwam in april tot een oordeel dat door beide partijen verschillend werd uitgelegd. Het was daarna opnieuw aan de Rotterdamse rechter een definitief oordeel te vellen.

Bron: NRC.nl

Nationale-Nederlanden schikt belangrijke ‘Van Leeuwen-woekerpoliszaak’

27 oktober 2015 – Follow The Money

Nationale-Nederlanden heeft een belangrijke woekerpoliszaak in stilte geschikt, zo bevestigt de advocaat van woekerpolisbezitter Van Leeuwen. De zaak van Van Leeuwen kwam een halfjaar geleden in het nieuws nadat het Europese Hof een belangrijk argument van de verzekeraar over verborgen kosten van tafel had geveegd. Volgens Pieter Lijesen van Stichting Woekerpolisproces is met de schikking ruim tienduizend euro gemoeid.

Onder veel media-belangstelling deed het Europees Hof in april een uitspraak over een typisch Nederlands fenomeen: de woekerpolis. Een Nederlandse rechter had aan het Hof zogeheten prejudiciële vragen gesteld over de verborgen kosten van woekerpolissen. In een tussenuitspraak had de Nederlandse rechter zelf als uitgangspunt genomen dat de verzekeraar ‘open normen’ had geschonden (zoals redelijkheid en te goeder trouw opereren) door niet open te zijn over alle kosten, bijvoorbeeld over de overlijdensrisicopremie en de kosten voor de tussenpersoon. Nationale-Nederlanden stelde echter dat zij zich bij het verkopen van woekerpolissen keurig aan een Europese richtlijn had gehouden. En dat een Nederlandse rechter niet zomaar extra overwegingen mag laten meespelen in zijn oordeel, zoals de vraag of het wel redelijk was dat een woekerpolisklant niet voldoende inzage had in allerlei extra kosten. Daarom wilde NN graag dat het Europese Hof zich over de kwestie zou buigen.

Wachten was op definitief oordeel rechter

Het Hof oordeelde dat de Nederlandse rechter wel degelijk de vrijheid had om dergelijke overwegingen te laten meespelen. Het wachten was dan op het moment dat de Nederlandse rechter een definitief oordeel zou vellen, gebaseerd op zijn eerdere tussenvonnis en de uitspraak van het Europese Hof. De enige vraag die nog open leek te staan, was: hoeveel geld gaat de rechter aan Van Leeuwen toewijzen. Dat zou relevant zijn voor honderdduizenden woekerpolisklanten van Nationale-Nederlanden die een vergelijkbare polis hebben. Lees hier een eerder stuk van Follow The Money over de uitspraak van het Europese Hof

‘Het was een ”offer he couldn’t refuse”’

Maar zover is het niet gekomen. Nationale-Nederlanden heeft het oordeel van de rechter niet afgewacht. Het concern besloot in stilte de zaak te schikken. In de zomer kwam het tot een akkoord, bevestigt Dries Beljon, de advocaat van Van Leeuwen. Volgens Pieter Lijesen, die samen met Beljon optrekt in de Stichting Woekerpolisproces, is met de schikking ruim 10.000 euro gemoeid. ‘Het gaat om alle verborgen kosten en mogelijk nog iets extra’s.’ Beljon wil geen uitspraken doen over het bedrag, maar zegt wel dat het voor Van Leeuwen een ‘offer he couldn’t refuse‘ was. De Consumentenbond reageert teleurgesteld op de schikking. De bond is samen met een andere claimorganisatie, Wakkerpolis, bezig om de woekerpolissen van Nationale-Nederlanden aan te pakken. ‘Dit is een nieuwe streek van Nationale-Nederlanden om ongunstige jurisprudentie te voorkomen,’ zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. ‘Het lijdt geen twijfel dat de rechtbank Rotterdam in het nadeel van Nationale-Nederlanden zou hebben geoordeeld, gezien de antwoorden van het Europese Hof in  april op de prejudiciële vragen van de rechtbank. Dat Nationale-Nederlanden de rechtbank nu de gelegenheid ontneemt om uitspraak te doen is zeer betreurenswaardig. Honderdduizenden gedupeerde klanten van Nationale-Nederlanden zullen nu nog langer op een redelijke compensatie moeten wachten.’

Claimclubs azen op Nationale-Nederlanden

Het woekerpolisdossier blijft voor Nationale-Nederlanden nog wel even dooretteren. Er liepen eind vorig jaar nog 365.000 woekerpolissen bij de verzekeraar en er zijn er ook al velen afgelopen. Drie collectieve claimclubs, waaronder die van Pieter Lijesen, hebben het inmiddels voorzien op Nationale-Nederlanden en eisen compensatie. Van Leeuwen was volgens Lijesen en Beljon een ‘gemiddelde’ woekerpolisbezitter. Als alle mensen met een NN-woekerpolis een bedrag krijgen van ruim 10.000 euro, dan loopt de schade in de enkele miljarden. Maar zover komt het volgens Lijesen waarschijnlijk niet, omdat veel woekerpolisbezitters stil blijven zitten en geen actie ondernemen. ‘Bij ons zijn zo’n 3.000 mensen aangesloten met een NN-polis. Het is een utopie om te denken dat alle 500.000 gedupeerden van Nationale-Nederlanden zich gaan melden.’ Lijesen schat dat in totaal zo’n 10.000 tot 25.000 mensen met een NN-polis zich zullen melden bij een van de claimclubs. Als de clubs met Nationale-Nederlanden tot een schikking komen voor hun achterban, en het bedrag van Van Leeuwen richtinggevend is, zou het de beursgenoteerde verzekeraar zo’n 100 tot 250 miljoen euro kunnen gaan kosten. ‘Dat lijkt me een reëel bedrag,’ zegt Lijesen. Ook Beljon denkt dat de woekerpolissen Nationale-Nederlanden nog enkele honderden miljoenen euro’s zal gaan kosten. Beljon verwacht nog voor het einde van het jaar de dagvaarding voor de collectieve claim tegen Nationale-Nederlanden af te hebben. Voordat het tot een rechtszaak kan komen, moeten de partijen echter eerst nog proberen om er onderling uit te komen. Twee andere collectieve claimclubs zijn al iets verder. Vereniging Woekerpolis, waar ook ‘enkele duizenden’ mensen zich hebben gemeld met een NN-polis, verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar een uitspraak van de rechter in hun collectieve zaak, zo laat voorman Ab Flipse weten. De derde club, Wakkerpolis, is ook al een procedure gestart, maar zit nog in de fase dat ze er samen proberen uit te komen, zo zegt Bert-Jan Tiesinga van Wakkerpolis, dat zo’n 3.000 tot 4.000 mensen vertegenwoordigt. De advocaat van Wakkerpolis, Adriaan de Gier, is echter stelliger. ‘Schikken lukt niet. Nationale-Nederlanden is niet voor rede vatbaar. We willen voor het einde van het jaar de dagvaarding kant en klaar hebben.’ Collectieve claimclubs krijgen bij succes vaak 10 tot 17,50 procent van de opbrengst.Update: Nationale-Nederlanden laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een schikking, omdat de zaak Van Leeuwen een proefprocedure was, ‘gericht om nadere uitleg te krijgen […] door het Europese Hof en niet om een beslissing te krijgen in de zaak Van Leeuwen.’ Volgens de woordvoerder is het gebruikelijk om bij een proefprocedure vooraf afspraken te maken met de advocaat van de tegenpartij. ‘Er is geen sprake van een achteraf gesloten schikking,’ stelt zij. De verzekeraar wekt daarmee de indruk dat er al vóór de uitspraak van het Europees Hof een deal klaarlag met Van Leeuwen om het niet tot een oordeel van de Nederlandse rechter te laten komen. Beljon ontkent dat. ‘We hebben van te voren diverse scenario’s doorgesproken en daar afspraken over gemaakt,’ vertelt Beljon. ‘Een daarvan was: als we gaan schikken, wat is daar dan de inhoud van? Dat vind ik ook prima. Maar het is niet zo dat Nationale-Nederlanden eenzijdig kan beslissen om de stekker uit de procedure te trekken.’

JORIS HEIJN – Bron: Follow The Money

Uitspraak EU-hof woekerpolis niet eenduidig

Zembla – 29 april 2015

 

De strijd rond de woekerpolissen is nog niet ten einde. Een langverwachte uitspraak van het Europees Hof van Justitie bracht vandaag niet de eenduidigheid waarop was gehoopt. Het EU-hof stelde dat het aan Nederlandse rechters is welke informatie de verzekeraars vooraf hadden moeten geven aan hun klanten bij het afsluiten van beleggingspolissen.

De zaak draaide om een klacht van een Nederlander die stelde dat Nationale-Nederlanden (NN) hem te weinig informatie heeft gegeven bij het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, een zogeheten woekerpolis. NN benadrukte dat het zich altijd heeft gehouden aan de Europese regels voor levensverzekeringen, maar de klager meende dat er in Nederland ook zo iets is als goed fatsoen en zorgplicht. De Nederlandse rechter vroeg aan het Europees Hof van Justitie of die ongeschreven regels ook hier van toepassing zijn.

Het EU-hof stelt nu dat deze regels ook kunnen gelden. Met één kanttekening: dat de verzekeraar wel met een voldoende mate van voorspelbaarheid moet kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken.

Het is nu aan een Nederlandse rechter om te bepalen of in dit geval Nationale-Nederlanden meer had moeten doen.

De uitspraak is minder vergaand dat het advies van een belangrijke adviseur bij het hof, dat doorgaans gevolgd wordt. De advocaat-generaal stelde vorig jaar dat een verzekeringsmaatschappij alle noodzakelijke informatie moet verstrekken.

‘Uitspraak Hof helpt gedupeerde polishouders’
De uitspraak die het Europese Hof in Luxemburg vandaag deed over woekerpolissen, helpt niet alleen polishouders van Nationale-Nederlanden (NN), maar ook gedupeerden bij alle andere verzekeraars. Dat stellen de advocaten verbonden aan de Stichting Woekerpolisproces, die de gedupeerde polishouder van NN in de zaak bijstaan.

 ‘Redelijkheid en billijkheid’
|De uitspraak is wel minder scherp dan het advies dat de advocaat-generaal vorig jaar aan het Hof uitbracht. Maar volgens de advocaten wijst het Hof er wel duidelijk op dat er een belangrijk rol is weggelegd voor de ‘redelijkheid en billijkheid’. Daarnaast zijn bepaalde richtlijnen volgens het Hof in het belang van consumentenbescherming opgesteld, constateren zij. ‘Hoe dat precies uitpakt is aan de rechter in Nederland.

De advocaten spreken van een uitspraak waar ‘verzekeraars feitelijk niet omheen kunnen’.

Het gaat niet meer om een achteraf bepaald maximum aan kosten dat je als verzekeraar in rekening mag brengen. Nee, de verzekeraars hadden simpelweg moeten vertellen welke kosten er werden ingehouden. De polishouder had vooraf volledig geïnformeerd moeten worden”, zo legt raadsman Dries Beljon het antwoord van het Hof uit op vragen die gesteld waren door de rechtbank Rotterdam.

Polishouders hadden dus geïnformeerd moeten worden waar hun geld heen ging, vult kantoorgenoot Peter Boeken aan. ‘Heeft men dit niet verteld, was men niet transparant, dan zat, of zit, men fout en is men schadeplichtig.

Consumentenbond positief over uitspraak Hof
De Consumentenbond reageert positief op de uitspraak die het Europese Hof in Luxemburg woensdag deed over woekerpolissen. Volgens de bond brengt de uitspraak extra compensatie voor gedupeerde klanten van verzekeraars een stuk dichterbij.

Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht‘, zegt Consumentenbond-directeur Bart Combée. ‘Het Hof oordeelt dat Nationale-Nederlanden zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het klachteninstituut Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden.

De Consumentenbond probeert samen met claimbedrijf Wakkerpolis hogere vergoedingen los te krijgen voor gedupeerde verzekeringsklanten. ‘We willen dat NN de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent, maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden‘, zegt Adriaan de Gier, advocaat van Wakkerpolis.

NN heeft in totaal circa 500.000 polissen verkocht die in aanmerking komen voor extra compensatie met een totale schade van tenminste 3 miljard euro, aldus De Gier.

Vereniging Woekerpolis
Ook de Vereniging Woekerpolis.nl, een andere claimorganisatie, is blij met de uitspraak. ‘Het Hof maakt korte metten met het standpunt dat verzekeraars op basis van Europese wetgeving geen informatie aan klanten mochten verstrekken‘, stelt voorzitter Ab Flipse. Hij verwacht dat er binnen een jaar meer duidelijkheid komt voor woekerpolisgedupeerden. De rechtbank Rotterdam heeft volgens hem namelijk in de collectieve procedure van zijn vereniging tegen NN laten weten binnen die termijn uitspraak te willen doen.

 

Bron: Zembla

Voorzichtig optimisme na woekerpolis-uitspraak EU-hof

Joop – 29 april 2015

 

Nederlandse rechter zal zich opnieuw over woekerpolissen Nationale Nederlanden moeten buigen … Consumentenbond houdt schade op tenminste 3 miljard euro voor de verzekeraar

De strijd rond woekerpolissen is nog niet gestreden. Het Europese Hof van Justitie stelde woensdag dat het aan de Nederlandse rechters is welke informatie de verzekeraars vooraf aan hun klanten hadden moeten vertrekken toen zij hun beleggingspolissen afsloten maar het is aan de Nederlandse rechter om een definitieve uitspraak in de zaak te doen. De uitspraak betekent een voorlopig verlies voor NN (voorheen Nationale Nederlanden) en een opsteker voor de gedupeerden die nu kosten aan het betalen zijn waarvan zij niet op de hoogte werden gebracht. De verzekeraar verdedigde haar beleid door te stellen dat het niet wettelijk verplicht is om om de informatie te verstrekken. NRC en Zembla berichten vrijdag over de uitspraak.

NRCschrijft:

Er zit echter wel een limiet aan de hoeveelheid informatie die redelijkerwijs van verzekeraars mag worden verwacht, vindt het hof. Een verzekeraar moet namelijk met “voldoende mate van voorspelbaarheid” kunnen vaststellen welke informatie hij met klanten moet delen. Waar die grens precies ligt, moet de nationale rechter ook zelf bepalen.

Inzet van het conflict is de verzekering Flexibel Verzekerd, een woekerpolis. Het EU-hof stelt dat er fatsoensregels kunnen gelden maar heeft daarbij wel een kanttekening: de verzekeraar moet met een voldoende mate van voorspelbaarheid kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken. Feitelijk betekent dit dat het weer aan de Nederlandse rechter is om te bepalen of NN ook in dit geval meer had moeten doen.

Raadsman Dries Beljon:

Het gaat niet meer om een achteraf bepaald maximum aan kosten dat je als verzekeraar in rekening mag brengen. Nee, de verzekeraars hadden simpelweg moeten vertellen welke kosten er werden ingehouden. De polishouder had vooraf volledig geïnformeerd moeten worden.

Ook de Consumentenbond reageert positief op de uitspraak.

Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht. (..) Het Hof oordeelt dat Nationale-Nederlanden zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het klachteninstituut Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden.

De Consumentenbond wil samen met claimbedrijf Wakkerpolis dat NN de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent ‘maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden’.

NN heeft in totaal 500.000 polissen verkocht die volgens het claimbedrijf in aanmerking komen voor extra compensatie. Dat zou neerkomen op een totale schade van tenminste 3 miljard euro. Eerder dit jaar maakte het Vara-programma Zembla een uitzending over Nederlanders die opgescheept zitten met een woekerpolis.

 

Bron: Joop.nl

Europese rechter mild over woekerpolis

De Telegraaf – 29 april 2015

AMSTERDAM – Verzekeraars kunnen opgelucht ademhalen, maar woekerpolishouders niet. Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft het woekerpolisdossier met een genuanceerde uitspraak weer teruggelegd bij de Nederlandse rechter

Het EHJ deed woensdagochtend uitspraak in een woekerpoliszaak tegen Nationale-Nederlanden (de volledige uitspraak is hier te lezen).

Vooraf was reikhalzend uitgekeken naar de uitspraak. Die zou naar verwachting duidelijk maken dat verzekeraars, die woekerpolissen hadden verkocht, vooraf duidelijkheid hadden moeten geven over de kosten die zij daarin berekenden en die uit de betaalde premie gehaald worden.

Zes miljoen woekerpolissen

De uitspraak zou grote impact kunnen hebben, niet alleen voor de ruim half miljoen polissen van NN, maar mogelijk voor alle bijna 6 miljoen woekerpolissen die in de loop der jaren zijn verkocht in Nederland.

Vooraf had de belangrijkste adviseur van het EHJ een zeer scherp advies geschreven. Daarin concludeerde zij dat die informatie inderdaad vooraf gegeven had moeten worden, terwijl dat niet was gebeurd.

Het Hof volgt die conclusie maar gedeeltelijk en legt de bal terug bij de nationale rechters. Die moeten volgens het Europese Hof beslissen welke informatie de verzekeraars vooraf aan hun klanten hadden moeten geven.

Advocaat Dries Beljon van de bij de zaak betrokken NN-klant is positief over de uitspraak. ,,Onze zaak in Rotterdam wordt hiermee een hamerstuk. De rechter heeft al gesteld dat open normen zijn geschonden. NN probeerde dat oordeel nog te blokkeren met deze Europese procedure. Maar de rechter zegt nu dat het Europese recht niet in de weg staat van deze uitspraak in Rotterdam. En deze zaak zal ook gevolgen hebben voor alle soortgelijke NN-polissen.”

Consumentenbond

De Consumentenbond reageert positief op de uitspraak. ,,Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht”, aldus directeur Bart Combée. ,,Het Hof oordeelt  dat NN zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden.”

‘Nog jaren voortslepen’

In een eerste reactie noemt advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis de uitspraak ‘gematigd positief’. “Positief omdat het Europese recht verzekeraars inderdaad kan verplichten om meer informatie vooraf te geven. Maar gematigd omdat het oordeel veel minder scherp is dan het advies van de advocaat-generaal.”

De woekerpoliszaak zal volgens De Gier door de uitspraak nog jaren voortslepen. “Verzekeraars zullen zeker alle onderdelen uit deze uitspraak aangrijpen om dit nog jaren uit te procederen. Het is winst voor de gedupeerden, maar maakt geen einde aan de procedures.”

Nationale Nederlanden

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie verandert niets aan de standpunten van Nationale-Nederlanden (NN) ten aanzien van de woekerpolisaffaire. Dat liet de verzekeraar in een reactie weten.

Volgens NN bevestigt het vonnis dat bovenop Europese regels voor de informatievoorziening aan klanten met een levensverzekering, alleen aanvullende normen mogen gelden die duidelijk omschreven staan in nationale wetgeving. Bij de ongeschreven fatsoensregels waar de klager zich op beriep, is dat volgens het bedrijf niet het geval.

Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft altijd aangegeven dat de beleggingsverzekeringen altijd voldeden aan de geldende wet- en regelgeving van de tijd waarin de polissen werden verkocht.

Kifid kan weer verder

Door de uitspraak uit Luxemburg kan ook de woekerpolistrein bij het Kifid weer gaan rijden. Bij het Klachteninstituut voor de financiële diensteverlening zijn nu ruim 400 woekerpoliszaken in behandeling. De behandeling daarvan was echter opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof. Het Kifid gaat de betrokken klagers informeren over de uitspraak.

Schade

De Consumentenbond en Wakkerpolis hebben NN vorig jaar gevraagd om de waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden, die de Consumentenbond heeft opgenomen in een speciaal daarvoor ontwikkelde checklist. NN heeft in totaal circa 500.000 polissen verkocht die in aanmerkingen komen voor extra compensatie met een totale schade van tenminste €3 miljard, aldus de Consumentenbond.

 

Jarco de Swart – Bron: De Telegraaf

Dries Beljon: ‘Slag gewonnen, maar niet de oorlog’

Amweb – 29 apr 2015

Volgens Dries Beljon, advocaat van polishouder Van Leeuwen in de woekerpoliszaak tegen NN, is de uitspraak van het EU-hof een belangrijke slag voor gedupeerden. Dat het scherpe advies van de advocaat-generaal niet werd overgenomen, lag volgens Beljon in de lijn der verwachting.

Dries Beljon: ‘Slag gewonnen, maar niet de oorlog’

“De advocaat-generaal was extreem fel in haar advies”, vertelde Beljon aan am: vanuit Luxemburg. “We hadden al de verwachting dat de uitspraak genuanceerder zou zijn.” Maar dat neemt niet weg dat het volgens Beljon een voor woekerpolishouders gunstige uitspraak is. “Het hof stelt duidelijk dat er een plicht is om goed te informeren, het is aan de Nederlandse rechter om te oordelen hoe dat ingevuld moet worden.”

Belangrijk daarin is dat het hof erop wijst dat het voor dat oordeel niet uitmaakt of het gaat om de precieze nationale regels of de open normen. Verzekeraars gingen altijd uit van de precieze regels, maar ook de open normen mogen meegenomen worden. Het hof wees specifiek op de eisen van redelijkheid en billijkheid die daarin opgenomen staan. Beljon: “Het is uniek dat daar zo de nadruk op wordt gelegd. Verzekeraars hebben niet meer het argument dat ze niet meer hoefden te doen dan exact benoemd werd in de RIAV. Het zou te mooi zijn geweest om waar te zijn als het advies van de advocaat-generaal één op één overgenomen zou worden. We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog nog niet. Deze zaak van Van Leeuwen zal snel tot een einde komen, maar daarna gaan we door met de collectieve woekerpolisprocedures.”

Leon Brandsema – Bron: Amweb

Mogelijk doorbraak in woekerpolisaffaire

De Ondernemer – 27 april 2015

 

In de afwikkeling van de woekerpolisaffaire vindt deze week mogelijk een belangrijke doorbraak plaats. Woensdag velt het Europese Hof van Justitie een oordeel over omstreden beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden. De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor andere grote verzekeraars.Alles draait om de klacht van een Nederlander die zegt dat Nationale-Nederlanden (NN) hem te weinig informatie heeft verschaft bij het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, een zogenoemde woekerpolis. De klager ligt met NN in de clinch over de hoogte van de poliskosten en de premies voor het overlijdensrisico voor de beleggingsverzekering.GelijkDe Nederlander kreeg vorig jaar al gelijk van een belangrijk adviseur van het hof. Die advocaat-generaal stelde dat een verzekeringsmaatschappij alle noodzakelijke informatie moet verstrekken.OmmekeerDe advocaat van de gedupeerde polishouder voorspelt een totale ommekeer in de affaire, mocht het hof dit advies opvolgen. Rechters zullen niet anders kunnen dan “substantieel hogere schadevergoedingen” toekennen, stelde raadsman Dries Beljon onlangs in een verklaring.BeleggingsverzekeringenDe woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Maar dat proces gaat erg traag en niet iedere gedupeerde levert dit wat op.3 miljard euroDe procedure bij het hof heeft betrekking op ongeveer 595.000 polissen die door NN zijn verkocht. De claim tegen de verzekeraar zou minstens 3 miljard euro kunnen gaan bedragen, zo wordt geschat. Ook andere verzekeraars hangen in de affaire mogelijk hoge bedragen boven het hoofd.

 

MARTIJN VERVEST – Bron: De Ondernemer

Europese rechters oordelen over woekerpolis

IEX.nl – 27 maart 2015

 

Europese rechters vellen op 29 april een oordeel over de omstreden woekerpolissen van Nationale-Nederlanden. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bekijkt of de verzekeraar heeft gehandeld volgens de Europese regels voor levensverzekeringen.

Dat maakte het hof vrijdag bekend. Alles draait om de klacht van een Nederlander die zegt dat Nationale-Nederlanden (NN) hem te weinig informatie heeft verschaft bij het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, een zogenoemde woekerpolis. De klager ligt met NN in de clinch over de hoogte van de poliskosten en de premies voor het overlijdensrisico voor de beleggingsverzekering.

De Nederlander kreeg vorig jaar al gelijk van een belangrijk adviseur van het hof. Die advocaat-generaal stelde dat een verzekeringsmaatschappij alle noodzakelijke informatie moet verstrekken.

Ommekeer

De klacht hangt samen met de woekerpolisaffaire, waarbij vele zaken tegen NN en andere verzekeraars zijn aangespannen, vanwege de hoge kosten die waren verbonden aan verzekeringsproducten. De Stichting Woekerpolisproces verwacht ,,enorme consequenties” voor NN en andere verzekeraars, mocht het hof het advies van de advocaat-generaal opvolgen.

Ook de advocaat van de gedupeerde polishouder voorspelt dan een totale ommekeer in de affaire. Rechters zullen niet anders kunnen dan ,,substantieel hogere schadevergoedingen” toekennen, aldus verdediger Dries Beljon in een verklaring.

De procedure bij het hof heeft betrekking op ongeveer 595.000 polissen die door NN zijn verkocht. De claim tegen de verzekeraar zou minstens 3 miljard euro kunnen gaan bedragen, zo wordt geschat.

 

Bron: IEX.nl