123456789

Blije gezichten bij Ab Flipse, Dries Beljon en Bart Combée na Kifid-uitspraak

Amweb – 29 maart 2016

Kifid heeft vanochtend bekend gemaakt dat verzekeraar Nationale-Nederlanden alsnog over de brug moet komen. De verzekeraar moet de eerste kosten van een beleggingsverzekering vergoeden en daarnaast een hogere vergoeding geven voor het hefboom- en inteereffect. NN heeft kort daarna laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van Kifid. Toch zijn er nog genoeg blije gezichten.

Blije gezichten bij Ab Flipse, Dries Beljon en Bart Combée na Kifid-uitspraak

Ab Flipse, voorzitter van de vereniging Woekerpolis.nl, laat amweb weten positief gestemd te zijn door de uitspraak van Kifid. “Wij zijn blij met de uitspraak. Hij is in mijn ogen ook terecht. De uitspraak geeft houvast aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Deze uitspraak zorgt in mijn ogen toch weer voor een beetje licht aan het eind van de tunnel. Daarnaast zorgt de uitspraak van Kifid ervoor dat ons dossier voor de collectieve procedure, die later dit jaar voor de rechter komt in Rotterdam, nog steviger wordt.”

Vereniging Woekerpolis.nl heeft hulp ingeroepen van vooraanstaande professoren aan twee universiteiten. Prof. mr. Willem van Boom van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van woekerpolisvoorwaarden. Uit zijn rapportage blijkt dat veel bepalingen voor de gemiddelde consument niet duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd en moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Dr. Auke Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het hefboomeffect en de compensaties die verzekeraars hiervoor hebben gegeven. Flipse: “Uit zijn rapport blijkt dat het werkelijke hefboomeffect veel groter is dan door verzekeraars is berekend. Beide rapporten worden in de procedures ingebracht.”

Mooie uitspraak
Dries Beljon, advocaat in de Van Leeuwenzaak, is blij met de uitspraak. “Dit is zeker een mooie uitspraak en in lijn met hetgeen wij bij het Europese Hof hebben betoogd. Conform ook onze verwachtingen”, vertelt de advocaat tegen amweb. “De kosten die vooraf niet zijn gemeld, hadden -aldus ook het KiFiD- niet mogen worden ingehouden. De consument had vooraf alle informatie moeten krijgen die nodig of noodzakelijk is om een goed geïnformeerd besluit te kunnen nemen. Dit zodat hij het product kan kiezen wat het beste bij hem past. In de zaak van vandaag is -conform het verzoek- geoordeeld dat te weinig informatie is verstrekt over de zogenoemde eerste kosten en het hefboom- en inteereffect. Als we de lijn van Luxemburg (lees: van het Europese Hof) verder doortrekken, en dat lijkt het KiFiD hier ook te willen doen, zou het nog verder moeten kunnen gaan. Namelijk dat ook andere vooraf niet vermelde kosten, zoals de kosten voor het intermediair, overlijdensrisicodekking et cetera. Deze kosten werden namelijk veelal ook niet vermeld in de vooraf verstrekte informatie en moeten dan ook als onverschuldigd terug betaald worden.”

Consumentenbond
Bart Combée, directeur Consumentenbond, laat weten dat het een heel belangrijke uitspraak is die de weg baant voor andere gedupeerden met een woekerpolis. “Het maakt duidelijk dat de bestaande compensatieregeling van Nationale-Nederlanden niet voldoet. Samen met Wakkerpolis eisen wij van Nationale-Nederlanden dat ook andere klanten snel een passende tegemoetkoming krijgen.” Volgens een schatting van Wakkerpolis leidt het vonnis ertoe dat NN de klant in kwestie zo’n € 15.000 extra compensatie moet betalen, bovenop de in de collectieve compensatieregeling toegezegde € 1500.

Lars van Bergen – Bron: Amweb

Nationale Nederlanden staakt woekerpolisproces na ongunstige uitspraak

Beurs.nl – 28 oktober 2015

 

Nationale-Nederlanden heeft het proefproces over een woekerpolis van een klant, waar het Europese Hof in april een voor de verzekeraar opvallend ongunstige uitspraak in deed, stil laten leggen zonder een eindvonnis af te wachten, meldt het Financieele Dagblad.

NN had de slepende procedure zelf aanhangig gemaakt bij de Europese rechter, om juridische duidelijkheid te krijgen in de zaak.
Door het onverwachte stopzetten van de zaak loopt de jurisprudentie in het woekerpolisdossier vertraging op, stelt de krant.
Volgens het FD is de klant, de heer Van Leeuwen, nu afgekocht met een schikking voor een onbekend bedrag. De advocaat van Van Leeuwen, Dries Beljon, betreurt dat zijn klant de zaak heeft geschikt met NN, omdat hij een heldere jurisprudentie goed had kunnen gebruiken in zijn samenwerking met het collectief Woekerpolisproces, meldt het FD.

In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat een Nederlandse rechter mag verlangen dat een verzekeraar belangrijke informatie aan zijn klant verstrekt, ook als die informatieplicht niet expliciet blijkt uit Europese richtlijnen.
Die informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn en nodig voor een goed begrip van het verzekeringsproduct bij de klant. Ook moet de gevraagde informatie zodanig zijn dat de verzekeraar vooraf had kunnen voorspellen dat de klant die nodig zou hebben. De Europese rechter stelde dat een verzekeraar dat zelf het beste kan beoordelen, ervan uitgaande dat deze zijn eigen producten begrijpt.

NN Groep claimde in eerste instantie dat de uitspraak van de Europese rechter haar standpunt bevestigde, dat een verzekeraar alleen hoeft te voldoen aan informatieverplichtingen die nauwkeurig zijn omschreven in het Nederlandse recht. Die positieve lezing werd in grote lijnen door de meeste Nederlandse kranten overgenomen.

Volgens de journalistieke website Follow The Money was de uitspraak bij nadere beschouwing veel minder gunstig. De verzekeraar zou in een cruciale passage de woorden ‘informatie’ en ‘informatieverplichting’ door elkaar hebben gehaald.

 

Archie van Riemsdijk – Bron: Beurs.nl

Nationale-Nederlanden schikt belangrijke ‘Van Leeuwen-woekerpoliszaak’

27 oktober 2015 – Follow The Money

Nationale-Nederlanden heeft een belangrijke woekerpoliszaak in stilte geschikt, zo bevestigt de advocaat van woekerpolisbezitter Van Leeuwen. De zaak van Van Leeuwen kwam een halfjaar geleden in het nieuws nadat het Europese Hof een belangrijk argument van de verzekeraar over verborgen kosten van tafel had geveegd. Volgens Pieter Lijesen van Stichting Woekerpolisproces is met de schikking ruim tienduizend euro gemoeid.

Onder veel media-belangstelling deed het Europees Hof in april een uitspraak over een typisch Nederlands fenomeen: de woekerpolis. Een Nederlandse rechter had aan het Hof zogeheten prejudiciële vragen gesteld over de verborgen kosten van woekerpolissen. In een tussenuitspraak had de Nederlandse rechter zelf als uitgangspunt genomen dat de verzekeraar ‘open normen’ had geschonden (zoals redelijkheid en te goeder trouw opereren) door niet open te zijn over alle kosten, bijvoorbeeld over de overlijdensrisicopremie en de kosten voor de tussenpersoon. Nationale-Nederlanden stelde echter dat zij zich bij het verkopen van woekerpolissen keurig aan een Europese richtlijn had gehouden. En dat een Nederlandse rechter niet zomaar extra overwegingen mag laten meespelen in zijn oordeel, zoals de vraag of het wel redelijk was dat een woekerpolisklant niet voldoende inzage had in allerlei extra kosten. Daarom wilde NN graag dat het Europese Hof zich over de kwestie zou buigen.

Wachten was op definitief oordeel rechter

Het Hof oordeelde dat de Nederlandse rechter wel degelijk de vrijheid had om dergelijke overwegingen te laten meespelen. Het wachten was dan op het moment dat de Nederlandse rechter een definitief oordeel zou vellen, gebaseerd op zijn eerdere tussenvonnis en de uitspraak van het Europese Hof. De enige vraag die nog open leek te staan, was: hoeveel geld gaat de rechter aan Van Leeuwen toewijzen. Dat zou relevant zijn voor honderdduizenden woekerpolisklanten van Nationale-Nederlanden die een vergelijkbare polis hebben. Lees hier een eerder stuk van Follow The Money over de uitspraak van het Europese Hof

‘Het was een ”offer he couldn’t refuse”’

Maar zover is het niet gekomen. Nationale-Nederlanden heeft het oordeel van de rechter niet afgewacht. Het concern besloot in stilte de zaak te schikken. In de zomer kwam het tot een akkoord, bevestigt Dries Beljon, de advocaat van Van Leeuwen. Volgens Pieter Lijesen, die samen met Beljon optrekt in de Stichting Woekerpolisproces, is met de schikking ruim 10.000 euro gemoeid. ‘Het gaat om alle verborgen kosten en mogelijk nog iets extra’s.’ Beljon wil geen uitspraken doen over het bedrag, maar zegt wel dat het voor Van Leeuwen een ‘offer he couldn’t refuse‘ was. De Consumentenbond reageert teleurgesteld op de schikking. De bond is samen met een andere claimorganisatie, Wakkerpolis, bezig om de woekerpolissen van Nationale-Nederlanden aan te pakken. ‘Dit is een nieuwe streek van Nationale-Nederlanden om ongunstige jurisprudentie te voorkomen,’ zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. ‘Het lijdt geen twijfel dat de rechtbank Rotterdam in het nadeel van Nationale-Nederlanden zou hebben geoordeeld, gezien de antwoorden van het Europese Hof in  april op de prejudiciële vragen van de rechtbank. Dat Nationale-Nederlanden de rechtbank nu de gelegenheid ontneemt om uitspraak te doen is zeer betreurenswaardig. Honderdduizenden gedupeerde klanten van Nationale-Nederlanden zullen nu nog langer op een redelijke compensatie moeten wachten.’

Claimclubs azen op Nationale-Nederlanden

Het woekerpolisdossier blijft voor Nationale-Nederlanden nog wel even dooretteren. Er liepen eind vorig jaar nog 365.000 woekerpolissen bij de verzekeraar en er zijn er ook al velen afgelopen. Drie collectieve claimclubs, waaronder die van Pieter Lijesen, hebben het inmiddels voorzien op Nationale-Nederlanden en eisen compensatie. Van Leeuwen was volgens Lijesen en Beljon een ‘gemiddelde’ woekerpolisbezitter. Als alle mensen met een NN-woekerpolis een bedrag krijgen van ruim 10.000 euro, dan loopt de schade in de enkele miljarden. Maar zover komt het volgens Lijesen waarschijnlijk niet, omdat veel woekerpolisbezitters stil blijven zitten en geen actie ondernemen. ‘Bij ons zijn zo’n 3.000 mensen aangesloten met een NN-polis. Het is een utopie om te denken dat alle 500.000 gedupeerden van Nationale-Nederlanden zich gaan melden.’ Lijesen schat dat in totaal zo’n 10.000 tot 25.000 mensen met een NN-polis zich zullen melden bij een van de claimclubs. Als de clubs met Nationale-Nederlanden tot een schikking komen voor hun achterban, en het bedrag van Van Leeuwen richtinggevend is, zou het de beursgenoteerde verzekeraar zo’n 100 tot 250 miljoen euro kunnen gaan kosten. ‘Dat lijkt me een reëel bedrag,’ zegt Lijesen. Ook Beljon denkt dat de woekerpolissen Nationale-Nederlanden nog enkele honderden miljoenen euro’s zal gaan kosten. Beljon verwacht nog voor het einde van het jaar de dagvaarding voor de collectieve claim tegen Nationale-Nederlanden af te hebben. Voordat het tot een rechtszaak kan komen, moeten de partijen echter eerst nog proberen om er onderling uit te komen. Twee andere collectieve claimclubs zijn al iets verder. Vereniging Woekerpolis, waar ook ‘enkele duizenden’ mensen zich hebben gemeld met een NN-polis, verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar een uitspraak van de rechter in hun collectieve zaak, zo laat voorman Ab Flipse weten. De derde club, Wakkerpolis, is ook al een procedure gestart, maar zit nog in de fase dat ze er samen proberen uit te komen, zo zegt Bert-Jan Tiesinga van Wakkerpolis, dat zo’n 3.000 tot 4.000 mensen vertegenwoordigt. De advocaat van Wakkerpolis, Adriaan de Gier, is echter stelliger. ‘Schikken lukt niet. Nationale-Nederlanden is niet voor rede vatbaar. We willen voor het einde van het jaar de dagvaarding kant en klaar hebben.’ Collectieve claimclubs krijgen bij succes vaak 10 tot 17,50 procent van de opbrengst.Update: Nationale-Nederlanden laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een schikking, omdat de zaak Van Leeuwen een proefprocedure was, ‘gericht om nadere uitleg te krijgen […] door het Europese Hof en niet om een beslissing te krijgen in de zaak Van Leeuwen.’ Volgens de woordvoerder is het gebruikelijk om bij een proefprocedure vooraf afspraken te maken met de advocaat van de tegenpartij. ‘Er is geen sprake van een achteraf gesloten schikking,’ stelt zij. De verzekeraar wekt daarmee de indruk dat er al vóór de uitspraak van het Europees Hof een deal klaarlag met Van Leeuwen om het niet tot een oordeel van de Nederlandse rechter te laten komen. Beljon ontkent dat. ‘We hebben van te voren diverse scenario’s doorgesproken en daar afspraken over gemaakt,’ vertelt Beljon. ‘Een daarvan was: als we gaan schikken, wat is daar dan de inhoud van? Dat vind ik ook prima. Maar het is niet zo dat Nationale-Nederlanden eenzijdig kan beslissen om de stekker uit de procedure te trekken.’

JORIS HEIJN – Bron: Follow The Money

Dries Beljon: ‘Slag gewonnen, maar niet de oorlog’

Amweb – 29 apr 2015

Volgens Dries Beljon, advocaat van polishouder Van Leeuwen in de woekerpoliszaak tegen NN, is de uitspraak van het EU-hof een belangrijke slag voor gedupeerden. Dat het scherpe advies van de advocaat-generaal niet werd overgenomen, lag volgens Beljon in de lijn der verwachting.

Dries Beljon: ‘Slag gewonnen, maar niet de oorlog’

“De advocaat-generaal was extreem fel in haar advies”, vertelde Beljon aan am: vanuit Luxemburg. “We hadden al de verwachting dat de uitspraak genuanceerder zou zijn.” Maar dat neemt niet weg dat het volgens Beljon een voor woekerpolishouders gunstige uitspraak is. “Het hof stelt duidelijk dat er een plicht is om goed te informeren, het is aan de Nederlandse rechter om te oordelen hoe dat ingevuld moet worden.”

Belangrijk daarin is dat het hof erop wijst dat het voor dat oordeel niet uitmaakt of het gaat om de precieze nationale regels of de open normen. Verzekeraars gingen altijd uit van de precieze regels, maar ook de open normen mogen meegenomen worden. Het hof wees specifiek op de eisen van redelijkheid en billijkheid die daarin opgenomen staan. Beljon: “Het is uniek dat daar zo de nadruk op wordt gelegd. Verzekeraars hebben niet meer het argument dat ze niet meer hoefden te doen dan exact benoemd werd in de RIAV. Het zou te mooi zijn geweest om waar te zijn als het advies van de advocaat-generaal één op één overgenomen zou worden. We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog nog niet. Deze zaak van Van Leeuwen zal snel tot een einde komen, maar daarna gaan we door met de collectieve woekerpolisprocedures.”

Leon Brandsema – Bron: Amweb